HR Shared Service

HR avdelningen för svenska arbetsgivare - i Tyskland!

 

Vår erfarenhet är att många svenska företag med verksamhet i Tyskland ser det som en utmaning att hantera:

  • rekrytering och anställning av personal
  • employer branding
  • arbetsvillkor
  • lönesättning
  • utbildnings- och lärlingssystemet
  • MBL förhandlingar
  • konfliktsamtal
  • interkullturellt management
  • coaching & moderation

Här utgör vi ett operativt "hands-on" stöd till den lokala HR avdelningen i Sverige och Tyskland. Vi har över 20 års erfarenhet av HR arbete i  Sverige och Tyskland från såväl börsnoterade koncerner som ägarstyrda bolag. Och vi tycker det är kul att arbeta med alla sorters organisationer och människor!

Tyskland är ett land med många möjligheter och är en stark ekonomisk motor i Europa. Skönheten med Tyskland är dess mångfald och vi  är övertygade om att mångfald även är en viktig katalysator och framgångsfaktor för innovation och utveckling  i relationerna mellan Sverige och Tyskland - om den hanteras rätt.

Kontakta oss gärna för ytterligare information.